Skip to main content
Lund University

Forskningsetik - LU 2015: Måndag

Dagens moment

Introduktion

Instruktioner och översikt över kursen.


Etisk orientering

Kortfattad genomgång av grundläggande etiska teorier, infallsvinklar och "verktyg".


Forskningsetisk historik

Exempel på etiska klavertramp i forskningens namn, samt hur dessa påverkat framväxten av etisk reglering.


Etikprövningsförfarandet

Presentation av den svenska etikprövningslagen, och dess krav på etisk prövning av viss forskning. 


Information och samtycke

Vilken information har man som forskningsperson rätt till, och vad säger egentligen lagen? Analys av bra och dåliga exempel.

Förberedelser

Inför denna dag förväntas du ha lyssnat på en radiodokumentär om Vipeholmsexperimenten. Dokumentären finns även att ladda ner via Sveriges Radios hemsida. Observera att nedanstående direktlänk/mediaspelare inte fungerar med alla mobiler.

Föreläsningsmaterial

Här läggs föreläsningsbilder etc. upp under kursens gång.