Skip to main content
Lund University

Arkeologi och antikens historia: Att skriva och referera

Referera

Inom arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi använder man Harvardsystemet när man refererar.

Inom Antikens kultur och samhällsliv använder man Guidelines for contributors, samma system som i institutens skriftsserier.

Texter om att skriva

Skriva - HT-bibliotekens sida om akademiskt skrivande, referenshantering och källkritik.

Johnson, Tom (2004). How to Write an Essay: 10 Easy Steps

Advice on Academic Writing från University of Toronto

Skriva på svenska

Skriva på engelska

An online resource for academic writing in English at Lund University. Covers the Writing process, Grammar & Words, Sources & Referencing and Academic Integrity. For anyone who needs help writing in English.