Skip to main content
Lund University

Arkeologi och antikens historia: Kursmaterial

Kurslitteratur

Kurshemsidor

På kursens hemsida hittar du litteraturlista och schema. Du hittar även en länk till undervisningsplatformen.

LUBcat

LUBcat är vår bibliotekskatalog. Här letar du efter kurslitteraturen som är i bokform.

LUBsearch

I LUBsearch hittar du elektroniskt material. Här hittar du exempelvis artiklar som finns i elektronisk form.