Skip to main content
Lund University

Oral communication/Muntlig kommunikation: Course material

INSTRUCTIONS TO WRITTEN ASSIGNMENT

INSTRUKTION TILL SKRIFTLIG ANALYS

Rubrics for assessment of oral presentations/Bedömningskriterier för muntlig presentation