Skip to main content
Lund University

LUBsearch & Elektroniska Resurser: Databaser A-Z

Databaser A-Z

Databaser A-Z är tjänst där du hittar databaser, plattformar och andra webbtjänster.

Nedan kan du läsa mer om:

 

 

Vad är Databaser A-Z?

 

Databaser A-Z är en tjänst där du hittar de databaser, plattformar och andra webbtjänster som biblioteken vid Lunds Universitet anser centrala för respektive ämne.

Du kommer till Databaser A-Z via LUBsearch eller via länken på Lunds Universitets biblioteks gemensamma webbsida.

 

 

Att söka och hitta databaser i Databaser A-Z

 

Det finns flera olika sätt att använda Databaser A-Z och för att hitta det du letar efter kan du göra något av följande:

  • Söka fram en databas/plattform/webbtjänst
  • Använda den alfabetiska listan
  • Använda ämnesindelningen

 

Om du vill söka fram en resurs använder du sökrutan högst upp i tjänsten. Här kan du antingen söka på databasens/plattformens/webbtjänstens namn eller på ett ämnesord.

 

Du kan bläddra dig fram i den alfabetiska listan genom att klicka på en bokstav och få fram alla databaser/plattformar/webbtjänster som börjar på bokstaven i en alfabetiskt ordnad lista.

 

Letar du efter databaser inom ett specifikt ämnesområde kan du välja något av ämnena i menyn under tabben Subject.

 

Ämneskategorin leder till en lista med databaser och webbtjänster inom ämnesområdet. För vissa ämnesområden dyker nya, smalare ämneskategorier upp och genom att klicka på en sådan underkategori får man upp en alfabetiskt ordnad lista med relevanta databaser och webbtjänster.

 

  

 

 

 

Symbolerna i Databaser A-Z

 

Databaserna i Databaser A-Z kan ha upp till tre stycken olika symboler.

 

 

Symbolerna betyder följande:

 

LUBsearch-symbolen läggs på databaser som är helt eller delvis sökbara i LUBsearch.

 

Låssymbolen läggs på de databaser som Lunds Universitet betalar för att du ska ha tillgång till (databaser utan den här symbolen är fritt tillgängliga för alla).

 

Informationssymbolen finns på alla databaser i databaslistan. Om du klickar på symbolen kommer du till en kort informationstext som beskriver databasens innehåll.