Skip to main content
Lund University

LUBsearch & Elektroniska Resurser: LUBsearch hemifrån

LUBsearch hemifrån

Som anställd och student vid Lunds universitet har du tillgång till LUBsearch även när du befinner dig utanför universitetets nätverk.

OBS! Inloggning med studentkonto eller LUCAT-identitet krävs för att du ska kunna ladda ner fulltext hemifrån.

Från den 1 februari 2018 införs begränsningar för åtkomst (utanför campus) till våra licensierade e-resurser. De flesta påverkas inte av dessa ändringar. Om du inte kommer åt e-resurser efter 1 februari så kontakta katalogansvarig på din institution.

Nedan kan du läsa mer om:

 

Hur loggar jag in i LUBsearch hemifrån?

 

För att nå LUBsearch hemifrån gå t.ex. via bibliotekens gemensamma webbsida eller skriv in http://lubsearch.lub.lu.se. Väl framme i LUBsearch kan du söka utan att logga in, men du kan inte se alla träffar i träfflistan. Du kan inte heller komma åt LUs licensierade e-resurser före du loggat in. 

För att använda LUBsearch som en auktoriserad användare måste du klicka på Hello, Guest. Login fo full access överst i fönstret (se bilden nedan): 

 

 

När man klickar på Hello, Guest-länken eller på en Full Text Finder-länk i träfflistan när man inte loggar in så kommer fönstret för Lunds universitets centrala autentiseringstjänt (CAS) upp för inloggning med studentkonto eller LUCAT:

 

 

 

Inloggning innebär att man kan komma åt alla licensierade e-resurser hos våra leverantörer via bibliotekens proxy-server.

 

Vart vänder jag mig om jag har inloggningsproblem?

 

Vart du ska vända dig beror på vilken typ av problem du har.

Har du problem med studentkonto eller LUCAT se Inloggningsproblem för mer information och kontaktuppgifter.

Har du tekniska problem med din dator se Tekniska problem för mer information och kontaktuppgifter.

Har du problem med LUBsearch och andra e-resurser hemifrån se Övriga problem för mer information och kontaktuppgifter.