Skip to main content
Lund University

V-husets Bibliotek - Subject Guides: Risk Management

By V-husets Bibliotek - a part of the LTH Libraries

Databases

 

   
   
MSB Publikationsdatabaser - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB har ansvar för frågor som rör skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (SW).
RIB är ett programpaket för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap. RIB programpaket består av ett huvudprogram, RIB Huvudprogram, ett antal verktygsprogram, RIB Karta och RIB Bakgrundskartor.

I RIB-biblioteket hittar du böcker och rapporter om brand, risk och säkerhet, i fulltext, för ditt projekt. Detta är en resurs från MSB (SW).

Ebooks

Encyclopedias & Handbooks

Civil Engineering Library

Safety Science

Loading

Risk Analysis

Loading

Journal of Risk research

Loading

Journal of Contingencies and Crisis Management

Loading