Skip to main content
Lund University

Problembaserat Lärande: PBL och Flygplansfallet

Kursbibliotek för MedCULs kurs Problembaserat lärande

Problembaserat lärande

Här finns olika länkar till information om problembaserat lärande.