Skip to main content
Lund University

Problembaserat Lärande: Artiklar

Kursbibliotek för MedCULs kurs Problembaserat lärande

Artiklar för kursuppgiften

I arbetet med den egna kursuppgiften ska artiekln av Schmidt plus minst ytterligare en av dessa artiklar användas. Om det inte fungerar med länkarna, använd informationen för att söka via LUBSearch eller PubMed.

Artiklar utöver kursuppgiften

Dessa artiklar behandlar sådant som vi inte hinner med under kursen och kan användas för kursuppgiften av den som är intresserad. Om det inte fungerar med länkarna, använd informationen för att söka via LUBSearch eller PubMed.