Skip to main content
Lund University

Perspektiv på kurs: Lärande med digitalt stöd

Fakultetens resurser

Fakultetens resurser

 

Digitala verktyg

Medicinska fakultetens samlade information om vanliga digitala resurser som används inom fakulteten.

Webbverktyg för poll/mentometerfunktion

Webbverktyg för poll/mentometerfunktion

Här är några tips på program att använda. Du kan hitta fler genom att söka efter "clickers" eller "student response systems" eller "poll system".

Film: Flipping the Classroom in Sweden

Film: Flipping the Classroom in Sweden

David Black-Schaffer, universitetslektor, Uppsala universitet

Flipping the classroom is a powerful method for improving student learning by having students watch  lectures at home and spending the in-class time on active peer instruction. Over the past year we've developed a system to help teachers make the most of flipped classroom teaching by providing interactive quizzes in   online lectures and tools for teachers to use the results in-class. In this presentation we'll explain the motivation for flipped classroom teaching and demo  our system and show how teachers are using it today to increase interactive learning.

Film: Vilka av oss blir kvar, vilka försvinner?

Film: Vilka av oss blir kvar, vilka försvinner?

Per Ödling, professor, Lund tekniska högskola

Föredraget handlar om vilka konsekvenser digitalt lärande får för ekonomi och samhälle. Vad innebär det att vi går från att leva i ett statligt reglerat oligopol till att vi blir utslagna på en global fri marknad? Per Ödling är professor i telekommunikation med mångårig internationell erfarenhet.

Film: Upphovsrätt

Film: Upphovsrätt vid digital utbildning

Sanna Wolk, docent, universitetslektor, Uppsala universitet

Får lärosätet streama lärarnas föreläsningar? Kan jag lägga upp powerpoint presentationer och annat material på kurswebben? Hur får jag använda internetmaterial i undervisningen? Vad gäller vid länkning? Vem har rätten till undervisningsmaterialet? Det här är några frågor som Sanna Wolk kommer att belysa i sitt föredrag.