Skip to main content
Lund University

Perspektiv på kurs: Constructive alignment

Constructive Alignment

Några länkar där "constructive alignment" beskrivs och som kan fungera som en introduktion till kursboken.

Teaching teaching & understanding understanding

En film om constructive alignment av Claus Brabrand, ITU Köpenhamn. Den är 19 minuter lång och uppdelad i tre klipp.