Skip to main content
Lund University

Akademiskt skrivande -- lärresurser: Antiplagiering

En resursguide

  Övningar

Föreläsningsmaterial Homeostas

Nu har vi arrangerat om här lite :-) numera hittar ni allt material till föreläsningarna under respektive kursvecka!

Lärresurser -- antiplagiering

Klicka på bilden för att öppna resursen

Interaktiva antiplagieringsguiden

Högskolan i Jönköping

Upphovsrätt och plagiering

SLUs bibliotek

Antiplagiatguiden

Lunds universitet

Refero -- antiplagiatguiden

Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet

Urkunds plagiathandbok

För studenter som vill undvika plagiering

  Göran Bexell om akademisk hederlighet

Et plagieringseventyr

En film om vådan av att plagiera producerad av Universitetsbiblioteket i Bergen, Norge:

Fördjupning: plagiering

Mer fördjupning

Bilder, filmklipp, ljud du får lov att använda

Andra relevanta guider

chatt