Skip to main content
Lund University

Lingvistik: Uppslagsverk, handböcker, ordböcker

Uppslagsverk

Här följer ett urval relevanta elektroniska uppslagsverk. SOL-biblioteket har också många tryckta uppslagsverk inom ämnet lingvistik. Dessa är ofta placerade på referensbibliotekets hylla F(x). Sök efter dem i LUBcat.

Handböcker

Här följer ett urval elektroniska handböcker och översiktsverk inom ämnet lingvistik. SOL-biblioteket har också många tryckta handböcker. Dessa är ofta placerade på referensbibliotekets hylla F. Sök efter dem i LUBcat.

Ordböcker

Flera tryckta ordböcker finns i SOL-bibliotekets referensavdelning. Sök efter dem i LUBcat.