Skip to main content
Lund University

Lingvistik: Söka

Sökguider

Boka en bibliotekarie

Böcker och tidskrifter

Böcker och tidskrifter som finns på något av biblioteken vid Lunds universitet hittar du i LUBcat. Även e-böcker och e-tidskrifter hittar du i LUBcat.

Böcker och tidskrifter, tryckta t.o.m. år 1957, finns endast fullständigt förtecknade i Universitetsbibliotekets Katalog -1957. Sök gärna titlarna först i LUBcat.

I LUBsearch hittar du Lunds universitets biblioteks samlade bestånd, såväl tryckt som elektroniskt; såväl böcker som artiklar. Om du vill göra specifika sökningar inom ett visst ämnesområde bör du använda någon av ämnesdatabaserna i LUBsearch.

När du behöver söka titlar utanför Lunds universitets biblioteks bestånd söker du i den nationella kataologen, LIBRIS.

Artiklar

Artiklar i fulltext söker du i LUBsearch. Söker du specifika artiklar inom ett ämnesområde bör du använda någon av ämnesdatabaserna i LUBsearch. (Se guidens flik "Databaser". )