Skip to main content
Lund University

Musikhögskolan i Malmö: Akademiskt skrivande och referenshantering

Ämnesguide för musik

Referenshantering

LibGuide om referenshantering

Referenshanteringssystem

APA-manual

APA-stilen (American Psychological Association) är en av de mest utbredda inom samhälls- och beteendevetenskap samt omvårdnadsforskning.

           Nedan finns:

  • APA-manual anpassad för utbildningar på Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds Universitet
  • Bilaga till APA-manualen. En uppdatering av APA-manualen, upplaga 6: rubriker och språk

Böcker

Böcker