Skip to main content
Lund University

Akademisk hederlighet: studenter bortom plagiat: Artiklar mm

Kursbibliotek för kursen Akademisk hederlighet som ges i samarbete med Genombrottet, LTH och CED, LU.

Artiklar

Tidskrifter

Artiklar

Pedagogiska referenser (ej kring fusk/plagiat)