Skip to main content
Lund University

Akademisk hederlighet: studenter bortom plagiat: Kurslitteratur

Kursbibliotek för kursen Akademisk hederlighet som ges i samarbete med Genombrottet, LTH och CED, LU.

Obligatorisk kurslitteratur

Tips om andra böcker än kurslitteraturen