Skip to main content
Lund University

Läs- och skrivstöd: TorTalk

Vem kan få tillgång till TorTalk

  • Alla studenter och anställda vid Lunds universitet kan installera TorTalk på sina privata datorer.
  • TorTalk kommer också att installeras på studentdatorer på Lunds universitet.
  • Anställda kan få TorTalk installerad på sina arbetsdatorer, kontakta då programansvarig på institutionen/avdelningen eller LU Servicedesk.

 

Ladda ner och installera TorTalk på din dator

Om du inte har administratörsrättigheter på din arbetsdator kan du kontakta programansvarig på institutionen/avdelningen eller LU Servicedesk.

OBS - för installation på LU:s datorer, hämta program och installationsnyckel i LDC:s programportal.