Skip to main content
Lund University

Läs- och skrivstöd: För inläsare

Hur går det till

Inläsningsprogram

Har du en mac?

Det finns inget bra produktionsprogram av talböcker för mac. Däremot kan man installera en Windowsklient på sin mac, och arbeta via den. Som student vid Lunds universitet kan du hämta windowsklienten gratis.

Nyare Mac har en inbyggd funktion, Boot Camp, för att avsätta en del av disken till windows. Du hittar Boot Camp genom att söka i Launchpad, och följer sedan de instruktioner du får i Boot Camps hjälp.

Windowsklienten laddar du ner via Studentportalen. Välj Windows 8 (64-bitar).

 

If you have a mac computer

The recording software works only in Windows. It's possible to install a Windows partition on a mac computer, and use this for Plextalk. As a student at Lund University you can download Windows for free.

On your mac computer you have a function to create a windows partition, called Boot Camp. Open Launchpad and search for Boot Camp, and follow the Boot Camp Help step by step.

To download Windows, read more here:

http://www.lunduniversity.lu.se/current-students/it-services-support/software. Lo in to the Student Portal, and under Service there are links to download software. Click in the link MSDNAA to wownload Windows 8 (64-bits). If you have problems locating the software, you can call 046-2229000 for support.

 

 

Att arbeta som inläsare av talböcker vid Lunds universitet

Talböcker görs för studenter med någon form av funktionsnedsättning som medför lässvårigheter, vanligast är dyslexi men det kan också vara t ex synnedsättning. Det är bara obligatorisk kurslitteratur som läses in. På Lunds universitet läser vi in kompendier, artiklar och bokkapitel  medan Myndigheten för Tillgängliga Medier ansvarar för inläsning av hela böcker. Som inläsare av talböcker man helt enkelt upp texten och spelar in den i en särskild programvara i datorn.
Det är biblioteken som ansvarar för att inläsningarna blir gjorda, alla fakultetsbibliotek har en eller flera kontaktbibliotekarier för studenter med funktionsnedsättningar.
Lunds universitets bibliotek har en samordnare vad gäller tillgänglighet och mångfald, och dennas roll är bland annat att introducera arbetet, och visa hur det går till samt ge stöd och support vad gäller själva inläsningsprocessen.
Det är dock inte biblioteken som ersätter inläsarna, utan Sektion Student.
Uppdraget är helt behovsstyrt, och därför är det svårt att i förväg säga hur mycket arbete det är. Viktigt är att man läser in noggrant och tydligt, och att man kan hålla deadline.

 

Arvodesblankett/Form to get paid

Kontakt

Åsa Forsberg, Universitetsbiblioteket

asa.forsberg@ub.lu.se

046-2229831