Skip to main content
Lund University

Läs- och skrivstöd: Kontaktinformation

Kontakta ditt bibliotek

Asienbiblioteket,

Carina Enestarre
carina.enestarre@ace.lu.se
Tel: 046 222 03 58

Biologibiblioteket,

Johnny Jönsson
johnny.jonsson@biol.lu.se
Tel: 046 222 38 12

Campus Helsingborg,

Lina Köpsén
lina.kopsen@ch.lu.se
Tel: 042 35 65 23

Ekonomihögskolan,

Lars-Olof Ivarsson
lars-olof.ivarsson@ehl.lu.se
Tel: 046 222 76 88

Fysik- och astronomibiblioteket,

Marianne Madsen
marianne.madsen@fysik.lu.se
Tel: 046 222 96 56

Geobiblioteket,

Ulrika Björklund
ulrika.bjorklund@geobib.lu.se
Tel: 046 222 86 88

HT-biblioteken,

Ulrika Karlsson
ulrika.karlsson@htbibl.lu.se
Tel: 046 222 31 28

Mikael Borg
mikael.borg@htbibl.lu.se
Tel: 046 222 32 18

Juridiska fakultetens bibliotek,

Vladimir Kosjerina
biblsupport@jur.lu.se
Tel: 046 222 10 12

Kemicentrums bibliotek,

Annika Hellbring
annika.hellbring@kc.lu.se
Tel: 046 222 83 39

Konsthögskolan,

Madeleine Bergquist
madeleine.bergquist@khm.lu.se
Tel: 040 32 57 22

LTH-biblioteken,

Jessica Nilsson
jessica.nilsson@lth.lu.se
Tel: 046 222 15 52

Ann-Catrin Johansson
ann-catrin.johansson@lth.lu.se
Tel: 046 222 34 28

Matematikbiblioteket,

Mikael Abrahamsson
mikael.abrahamsson@math.lu.se
Tel: 046 222 81 15

Medicinska fakultetens bibliotek,

Nicolette Karst
nicolette.karst@med.lu.se
Tel: 046 222 33 39

Musikhögskolans bibliotek,

Karin Savatovic Thomasson
karin.savatovic_thomasson@mhm.lu.se
Tel: 040 32 54 64

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek,

Gabriella Johansson
gabriella.johansson@sambib.lu.se
Tel: 046 222 10 88

 

Bibliotekens stöd

Anpassad kurslitteratur

Om du har lässvårigheter har du rätt att få kurslitteraturen anpassad. Vanligast är att du får den som talbok.
För att få tillgång till detta behöver du kontakta ditt bibliotek, se kontaktuppgifter till vänster.

Låna tryckt kurslitteratur

Du har också rätt till förlängd lånetid på kurslitteraturen. Lånetiden blir automatiskt fyra veckor, också omlån. Prata med din kontaktbibliotekarie om du vill ha förlängd lånetid.

 

Pedagogiskt stöd

Avdelningen Pedagogiskt stöd kan erbjuda studenter med funktionshinder flera former av stöd under studietiden.

Kontaktuppgifter hittar du på deras hemsida.

Student med funktionsnedsättning (information från Pedagogiskt stöd)