Skip to main content
Lund University

Idé- och lärdomshistoria: Startsida

ILH

Ämnesguide för Idé- och

lärdomshistoria vid Lunds universitet.

            

 

LUX-biblioteket

Välkommen till ämnesguiden för Idé- och Lärdomshistoria. Här hittar du resurser kopplade till de kurser som ges vid institutionen samt allmänna- och ämnesspecifika resurser.

Om ILH


Introduktionen ger en snabb genomgång från antiken till idag och avslutar med en övergripande bild av ämnet. Filmen är skapad av Mats Hansson, även känd under pseudonymen Oddnejm, som har tagit magister i idé- och lärdomshistoria på Lunds universitet, och just nu studerar ämnet på Masternivå.

Subject Guide