Skip to main content
Lund University

Idé- och lärdomshistoria: Startsida

Välkommen

Välkommen till ämnesguiden för Idé-och lärdomshistoria! Här hittar du tips och länkar till bibliotekskataloger, uppslagsverk, tidskrifter och andra resurser som är användbara inom ämnet. En del av dem kräver att du loggar in med ditt student- eller LUCAT-konto. Kontakta gärna mig om du har frågor eller kommentarer angående resurssamlingen.

Andrea Mervik, bibliotekarie
HT-biblioteken / LUX-biblioteket

Besök biblioteket


Foto: Charlotte Högberg

  • HT-biblioteken
    LUX-biblioteket, som är ett av två bibliotek vid HT-fakulteterna, är hemmabibliotek för ämnena vid Institutionen för kulturvetenskap. På biblioteket hittar du både tidskrifter, fördjupningslitteratur och kurslitteratur.
  • Lunds universitets bibliotek
    ​Vid Lunds universitet finns nästan 30 bibliotek som tillsammans kallas Lunds universitets bibliotek (LUB). LUX- och SOL-biblioteket utgör tillsammans HT-biblioteken. Det här är en gemensam ingång till alla LUB.
  • Boka bibliotekarie
    Vill du ha handledning i informationssökning kan du boka en tid via detta formulär.

Om Idé- och lärdomshistoria


Introduktionen ger en snabb genomgång från antiken till idag och avslutar med en övergripande bild av ämnet. Filmen är skapad av Mats Hansson, även känd under pseudonymen Oddnejm, som har tagit magister i idé- och lärdomshistoria på Lunds universitet, och just nu studerar ämnet på Masternivå.

Subject Guide

Gilla ditt bibliotek

Följ HT-biblioteken på facebook!