Skip to main content
Lund University

Genombrottets kursbibliotek: Den Goda Föreläsningen

Föreläsaren

Styrkor och svagheter med föreläsningsformen

Studentstrategier visavi föreläsning

Föreläsningsstragegier och föreläsningsteknik

Föreläsningsstrategier och föreläsningsteknik