Skip to main content
Lund University

Genombrottets kursbibliotek: Constructive alignment

Teaching teaching & understanding understanding

En film om constructive alignment av Claus Brabrand, ITU Köpenhamn. den är 19 minuter lång och uppdelad i tre klipp.

Del 3

Del 2