Skip to main content
Lund University

Biblioteket för arkitektur och design: Allmänna sökresurser

Nya böcker på biblioteket

Startsida

I bibliotekskatalogen LIBRIS listar vi alla våra nya böcker.

NYA BÖCKER 2014

NYA BÖCKER 2013

Vi tar gärna emot inköpsförslag. Maila oss arkbib@bibliotek.lth.se

Bibliotekskataloger

Sökmotorer och breda databaser