Skip to main content
Lund University

Biblioteket för arkitektur och design: Allmänna sökresurser

Nya böcker på biblioteket

Startsida

I bibliotekskatalogen LIBRIS listar vi alla våra nya böcker.

NYA BÖCKER 2017

NYA BÖCKER 2016

Vi tar gärna emot inköpsförslag. Maila oss abib@bibliotek.lth.se

Bibliotekskataloger

Sökmotorer och breda databaser