Skip to main content
Lund University

Biblioteket för arkitektur och design: Industridesign

Tidskrifter

Här finns en förteckning över vilka tidskrifter du har tillgång till i tryckt eller elekronisk form via Biblioteket för arkitektur och design.

Tidskriftslista 

Här hittar du en förteckning över samtliga elektroniska tidskrifter och elektroniska böcker vid Lunds Universitet

Tidskriftslista LU

Tips på tidskrifter