Skip to main content
Lund University

Biblioteket för arkitektur och design: Arkitektur

Databaser

Tidskriften Arkitekturs artikelregister

Om du letar efter information om svensk arkitektur är detta en utmärkt utgångspunkt. Från 1901 och framåt. Samtliga tidskrifter finns i bibliotekets tidskriftsarkiv.

Art Index (EBSCOhost)

Avery

Internationell databas där du söker i svenska och internationella arkitekturtidskrifter. Bra utgångspunkt om du söker efter en enskild byggnad. Här hittar du även information om de allra nyaste byggnadsverken.

BYGGDOK: Kunskapsbanken, 1966 - 2006

Engineering Village (Elsevier)

SundaHus Miljödata

Urban Studies Abstracts (EBSCOhost)

PBL kunskapsbanken

Här finner du kommunernas gällande översiktsplaner

 

Tidskrifter

Här finns en förteckning över vilka tidskrifter du har tillgång till i tryckt eller elekronisk form via Biblioteket för arkitektur och design.

Tidskriftslista 

Här hittar du en förteckning över samtliga elektroniska tidskrifter och elektroniska böcker vid Lunds Universitet

Tidskriftslista LU

Tidskriftstips