Skip to main content
Lund University

Political Science & Peace and Conflict Studies Subject Guide: 2nd term (Fortsättningskurs)

Övning HSS, MOF Vetenskaplig tidskrift?

Vilka av följande tidskrifter är vetenskapliga tidskrifter?

Forskning och framsteg

Statsvetenskaplig tidskrift

Scandinavian Political Studies

 

Övning KOS, FKV Vetenskaplig tidskrift?

Vilka av följande tidskrifter är vetenskapliga tidskrifter?

Forskning och framsteg

Statsvetenskaplig tidskrift

Cooperation and Conflict

 

About the lectures

Lärandemål: 

Efter genomgången kurs skall studenten visa förmåga att utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kunna värdera information och behärska referenshantering.
 

Tillfälle 1 - Informationssökning och sökstrategi: Vetenskapligt material

Tillfället syftar till att du ska få ökad kunskap om de söktekniker och strategier du kan använda för att kunna söka material i för ämnet relevanta informationskällor, såsom exempelvis bibliotekskataloger och ämnesdatabaser. Vid detta tillfälle fokuserar vi på att söka och identifiera vetenskapligt material. Under tillfället diskuterar vi också hur du kan tillämpa källkritik på vetenskapligt material.

 

Tillfälle 2 - Informationssökning och sökstrategi: Fakta & Webben - hemsidor, rapporter, offentligt material

Vid detta tillfälle fokuserar vi på att söka efter material på webben, såsom ämnesportaler, rapporter, offentligt material m.m. Vi talar om källkritik utifrån sökningar på webben.

Tillfälle 3 - Akademisk hederlighet och vetenskapligt skrivande och LUP Student Papers

Detta tillfälle fokuserar främst på akademisk hederlighet, dvs. när man ska referera, varför och hur man gör det. Vi utgår ifrån Harvardsystemet i våra exempel på hur man refererar och på hur en korrekt referensförteckning ska se ut. Ta gärna med dina egna frågor om referenser till detta tillfälle.

Sökguider

Följande guider hjälper dig med övningar och sammanfattar biblioteksundervisningen.

Övningar tredje tillfället

Här är de sidor som behövs för undervisningstillfällets olika övningar.