Skip to main content
Lund University

Political Science & Peace and Conflict Studies Subject Guide: 1st term (Grundkurs)

Övningar

Om tillfället:

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna utföra grundläggande informationssökningar samt ha kännedom om enkel referenshantering.

Informationskompetens grundkurs:

Under tillfället diskuterar vi varför god referenshantering är en viktig del av akademiskt skrivande, och vi övar på att utforma referenser till olika typer av vanliga källor. Vi övar också på att hitta källor från en referenslista i bibliotekets söksystem, t ex bibliotekskatalogen. Vi pratar lite om vilken skillnaden är på de olika söksystemen, och det finns gott om utrymme till att ställa frågor. Välkomna!