Skip to main content
Lund University

Rättssociologi: Databaser & publikationer

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i rättssociologi vid Lunds Universitet

Ämnesinriktade databaser

Frågor om samspelet mellan sociala normer och lagstiftning kan appliceras på många samhällsområden. Databaser med enbart rättssociologiskt material finns inte, istället kan man använda flera olika tvärvetenskapliga databaser och välja mer specifika ämnesord.

Böcker och publikationer inom rättssociologi på bibliotek

Om materialet saknas vid Lunds universitets bibliotek kan du fjärrlåna

Oe:oa är en hylluppställning på svenska bibliotek för material inom rättssociologi. Andra hyllor som kan vara intressanta är Oe - "Rättsvetenskap" och Oep - "Kriminologi och polisväsen".Svenska universitets- och högskolebibliotek är på väg att gå över till ett internationellt nummerbaserat system för hylluppställning (Dewey), där rättssociologi har uppställningen 340.115.

Forskning i Lund