Skip to main content
Lund University

OER -- en resurs för lärande: Upphovsrätt

Sök öppna lärresurser,läs mer om lärresurser och upphovsrätt.

Resurser -- upphovsrätte

Vad är Creative Commons