Skip to main content
Lund University

OER -- en resurs för lärande: Om öppna lärresurser

Sök öppna lärresurser,läs mer om lärresurser och upphovsrätt.

Resurser, projekt, nätverk

test cc

Creative Commons-licens

Öppna digitala lärresurser

Öppna digitala lärresurser (Open Educational Resources, OER) är resurser som finns tillgängliga på Internet och som kan användas fritt och i många fall också bearbetas fritt. Det finns tre olika typer av öppna digitala lärresurser:

  • Läromedel, kompletta kurser, kurslitteratur. Det kan vara allt från en inspelad föreläsning eller en powerpoint-presentation till en avancerad simulering, ett interaktivt quizz eller en e-bok eller e-tidskrift.
  • Verktyg för att utveckla, använda, återanvända eller sprida innehållet, t ex en portal (Merlot, TED)
  • Upphovsrättslicenser som gör det möjligt att publicerar öppet material (Creative Commons) och standarder och riktlinjer för utformning.

Vad är öppna lärresurser?

En presentation om OER av Alastair Creelman

OERSverige

OER

Rapporter