Skip to main content
Lund University

ABM A14: Bibliotek i nätverkssamhället : Home

Detta är en kursguide för kursen Bibliotek i nätverkssamhället, 15hp, som ges av avdelningen för ABM, institutionen för kulturvetenskaper, fakulteten för humaniora och teologi, Lunds universitet.

Subject Guide

Länkar

Aktuell information

Hej och välkommen till kursguiden för Bibliotek i nätverkssamhället!

Här hittar du länkar till vår lärplattform, kurslitteratur, inspiration kring bibliotek och sociala medier och annat du kan behöva medan du går kursen.

Den här kursguiden är öppen för alla att titta i. Föreläsningar och uppgifter i kursen hittar du däremot i vår lärplattform LUVIT som finns länkad här till vänster. Inlogg till LUVIT skickas till din STiL-adress ca en vecka före kursstart.

Vi ses i LUVIT eller på plats i Lund på introduktionsmötet i september!

Väl mött!

/Ingela Wahlgren, kursansvarig HT-14

Kurslitteratur

Litteraturlista

Reviderad via kursplanegruppen den 25.3.2014

 

Bishop, Ann Peterson, Van House, Nancy A. & Buttenfield, Barbara P. (red.) (2003). Digital library use: social practice in design and evaluation. Cambridge, Mass.: MIT. ISBN 9780262025447. Kap. 5-8, 134 s.

boyd, danah & Ellison, Nicole (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer- Mediated Communication, 13 (1), article 11. ISSN 1083-6101. Tillgänglig: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html  (2012-05-11) 19 s.

Cho, Allan (2013). YouTube and Academic Libraries: Building a Digital Collection. Journal Of Electronic Resources Librarianship, 25(1) Tillgänglig: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1941126X.2013.761521 (2013-03-17) ISSN 1941-1278, s. 39-50, 12 s.

Colburn, Selene, & Haines, Laura (2012). Measuring Libraries' Use of YouTube as a Promotional Tool: An Exploratory Study and Proposed Best Practices. Journal Of Web Librarianship, 6(1)Tillgänglig:http://dx.doi.org/10.1080/19322909.2012.641789 (2014-03-17) ISSN 1932-2909,s. 5-31, 26 s.

Davis, Shay. Toward participatory expertise. In Karaganis, Joe (red.) (2007). Structures of participation in digital culture. New York: Social Science Research Council. ISBN 9780979077227. 24 s.

Francke, Helena, Sundin, Olof, & Limberg, Louise (2011). Debating credibility: the shaping of information literacies in upper secondary school. Journal of Documentation, 67(4). ISSN 0022-0418, s. 675-694. 19 s.

Graham, Jamie M., Faix, Allison, Hartman, Lisa (2009). Crashing the Facebook party: One library's experiences in the students' domain. Library review: a quarterly magazine on libraries and literature vol. 58, no. 3. ISSN 0024-2535, s. 228-236. 9 s.

Holmberg, Kim (2009). Bibliotek 2.0: deltagarkultur i förändring. Lund: BTJ förlag. ISBN 9170186588. 172 s.

Justitiedepartementet (2005), Upphovsrätten vid nedladdning och annan kopiering av musik, film och bilder, m.m. Tillgänglig: http://regeringen.se/sb/d/5074/a/50729 (2012-05-11

Kjellberg, Sara (2009). Bloggar som gränssnitt mellan flera världar: en fallstudie av den svenska akademiska bloggosfären. [Översättning]. Human IT vol. 10 no. 3, 46–88. Tillgänglig: http://etjanst.hb.se/bhs/ith//3-10/sk_sve.htm  (2012-05-11). ISSN 1402-150X. 42 s.

Knobel, Michele & Lankshear, Colin (red.) (2010). DIY media: creating, sharing and learning with new technologies. New York: Peter Lang. ISBN 9781433106354, kap. 4-9, 94 s.

Litt, Eden, & Hargittai, Eszter (2014). Smile, snap, and share? A nuanced approach to privacy and online photo-sharing. Poetics, 42(1), 1-21. Tillgänglig:   http://dx.doi.org/10.1016/j.poetic.2013.10.002 (2014-03-16) ISSN: 0304-422X,  21s.

Raynes–Goldie, Kate (2010). Aliases, creeping, and wall cleaning: Understanding privacy in the age of Facebook. First Monday, vol. 15, no. 1-4. Tillgänglig: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/2775/2432  (2012-05-11). ISSN 1396-0466. 7 s.

Scholtz, Trebor (2008). Market Ideology and the Myths of Web 2.0, First Monday, vol. 13,no.3,Tillgänglig: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2138/1945 (2012-05-11). ISSN 1396-0466. 9 s.

Shirky, Clay (2009). Here comes everybody: The power of organizing without organizations. New York: Penguin Press. ISBN 0143114948. 344 s.

Steiner, Sarah K. (2012) Strategic Planning for Social Media in Libraries. Chicago, ALA Techsource. ISBN: 9781555707798. 93 s.

 

Sammanlagt 1028 s. Därtill förväntas studenten självständigt söka litteratur omfattande ca 400 s.

 

 


 

Biblioteks- och ämnesresurser

LibGuide med länkar till resurser inom arkivvetenskap, biblioteks-och informationsvetenskap och museologi.

Litteraturlista och kursbeskrivning i PDF-format!

Twitter