Skip to main content
Lund University

Problembaserat Lärande: Hem

Kursbibliotek för MedCULs kurs Problembaserat lärande

Information

Ansvariga
Gunilla Amnér, gunilla.amner@med.lu.se
Magnus Hillman, magnus.hillman@med.lu.se

Här samlar vi en del av de resurser, i form av referenser, databaser, länkar mm som kan vara av intresse inom ramen för kursen. Du hittar även litteratur till kursuppgifterna här. Kursbiblioteket kommer kontinuerligt att uppdateras.

Om kursen Problembaserat lärande

Syfte 
Syftet med kursen är att deltagarna skaffar sig en introduktion till PBL och hur gruppen arbetar i PBL, samt förbereder sig för rollen som handledare (”tutor”) i PBL.

Mål  
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna

  •  förklara den syn på lärande som PBL bygger på
  •  använda ”de sju stegen” som arbetssätt i en grupp
  •  föra ett resonemang om PBL-handledarens roll för att stödja studenternas lärande och gruppens utveckling utifrån teorier och ramverk.